NoCode Việt Nam

Cộng đồng sử dụng các nền tảng #NoCode và #LowCode số 1 tại Việt Nam

Tham gia group Facebook tại: https://www.facebook.com/groups/nocodevietnam


Website: https://nocodevietnam.com/

Stay up-to-date

Không bao giờ bỏ lỡ bài viết mới tại NoCode Việt Nam bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới (free).

Liên hệ

Hợp tác, góp ý, quảng cáo xin vui lòng liên hệ qua email: khoa@nocodevietnam.com

Subscribe to NoCode Việt Nam

Cộng đồng sử dụng các nền tảng #NoCode và #LowCode tại Việt Nam

People

Khoa Nguyen

🔗 Embracing nocode, blockchain & financial freedom Founder @nocodevietnam.com | ✍️ niviki.com 🛹 longboarder

NIVIKI.COM

Write about financial freedom and blockchain investment at niviki.com

Nam Tran

Nocode developer

Văn Hoài Thương

I am a lifelong learner who is passionate about solving all kinds of problems. I have 5 years of experience in the field of nocode, where I create innovative solutions without writing a single line of code.

Diễm Châu

Marketer at No-code Việt Nam

Trần Anh

Mình làm content Công nghệ AI