NoCode Việt Nam

Cộng đồng sử dụng các nền tảng #NoCode và #LowCode số 1 tại Việt Nam

Tham gia group Facebook tại: https://www.facebook.com/groups/nocodevietnam


Cộng đồng NoCode Việt Nam trên Telegram: https://t.me/nocodevietnam

Website: https://nocodevietnam.com/

Stay up-to-date

Không bao giờ bỏ lỡ bài viết mới tại NoCode Việt Nam bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới (free).

Liên hệ

Hợp tác, góp ý, quảng cáo xin vui lòng liên hệ qua email: khoa@nocodevietnam.com

Subscribe to NoCode Việt Nam

Cộng đồng sử dụng các nền tảng #NoCode và #LowCode tại Việt Nam

People

🔗 Embracing nocode, blockchain & financial freedom Founder @nocodevietnam.com | ✍️ niviki.com 🛹 longboarder
Nocode developer
Marketer at No-code Việt Nam
I am a lifelong learner who is passionate about solving all kinds of problems. I have 5 years of experience in the field of nocode, where I create innovative solutions without writing a single line of code.
Write about financial freedom and blockchain investment at niviki.com
Mình làm content Công nghệ AI