Event

Trong NoCodeVietNam Meetup #2 Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Tùng - founder Luklak đã chia sẻ về triết lý làm phần mềm unified & universal với nocode và tự…
Trong NoCodeVietNam Meetup #2 Hà Nội, bạn Nhân Nguyễn - Founder NAUCode đã chia sẻ về cách lựa chọn con đường sự nghiệp với nocode một cách chuyên…
Cảm ơn các bạn đã mua hết 40 vé chỉ trong 1 ngày thông báo meetup #2. Mình sẽ gửi email xác nhận khi gần tới sự kiện. THÔNG TIN SỰ KIỆN: Địa chỉ: Tầng…
Chào mọi người, Ngày 26 tháng 11, mình sẽ tổ chức một buổi meetup ở Hà Nội để mọi người giao lưu với nhau. Thời gian dự kiến: 9 AM MỘT SỐ CHỦ ĐỂ TỪ CÁC…
Giới thiệu Đây là bài viết tóm tắt lại sự kiện Meetup #1 tại Hồ Chí Minh của NoCode Việt Nam. Open speech - Điểm bùng phát của nocode - Khoa Nguyen Có 3…