Tutorials

Bữa trước mình có share về extension Bubble Component Collection. Khi team mình thêm component vào app (trong Bubble) thì mình muốn tự động Báo qua tin…
Bài toán Ngồi còng lưng viết ra phần mềm , nhân viên nó chê phiền phức không nhập / thao tác nhập liệu phức tạp không tối ưu. Đây là những giải pháp…
VẤN ĐỀ Đặc thù công việc của mình là làm về content creator và quản lý social nhưng đôi khi lên kế hoạch nhiều bài. Không nhớ hết được, không ai nhắc…
VẤN ĐỀ Team mình dùng Kanbanflow để quản lý task. Mình muốn mỗi khi có task mới hoặc task thay đổi sẽ thông báo qua kênh chat Telegram của team CÁCH LÀM…
Mục tiêu: Tạo 10 dòng database của 1 bảng chỉ với 1 click button. Cách làm - Ở đây mình tạo 2 Custom event. + Custom-event-1: Dùng để thêm dữ liệu vào…
Cơ sở dữ liệu (database) sẽ là nơi lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Để trở thành một chuyên gia nocode - người có thể dùng mọi platform nocode, thì kỹ năng…
1/ Giới thiệu về Gamification: Khái niệm, ý nghĩa Gamification là việc áp dụng các nguyên tắc, cơ chế và thiết kế trò chơi vào các hoạt động không phải…
Là một người đã xây dựng CRM cho rất nhiều ngành khác nhau đặc biệt là bất động sản . Mình giới thiệu cho các bạn một kỹ thuật để nâng cao chất lượng là…
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM LÀ LÀM GÌ? Tiếp tục chuỗi bài viết Người mới biết no-code thì nên học cái gì? Ngoài kỹ năng vẽ mockup đã nêu ở phần trước…
Những hình bên dưới là mình dùng Claude để hỏi cách tính tổng của một cột với AppSheet. Sau đó mình hỏi cách deploy và share app (Mình chưa dùng…
Thực ra nocode cũng là một lớp (layer) trên code. Cho nên bạn muốn hiểu hay master nocode thì cũng phải học hành đàng hoàng. Không có đường tắt. Kỹ năng…
Khả năng phản chứng khi dùng nocode --- Bạn Tôi: Ê mày ! Airtable làm được gì , nó với nền tảng A thì cái nào tốt hơn. Tôi: Trên cơ bản nó có thể làm…